31-07-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 iunie 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.44 din 30.03.2007, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 66.000 lei alocata de la bugetul de stat pe anul 2007, pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
5 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 1000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru continuarea finantarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Amenajare, extindere si modernizare cladire Cinematograf Modern din municipiul Ramnicu Valcea, pentru Teatrul Anton Pann" Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului si a bugetului Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2007 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 12,28 mp situat la mezaninul Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.176, municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind avizarea procedurii de externalizare a serviciilor de spalatorie din Spitalul Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2008 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art.28, 48 si 68 din Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.154 din 30 noiembrie 2006 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv al Societatii Comerciale APAVIL S.A. Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv al Societatii Comerciale AGROFITOSERV S.A. Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor premergatoare fuziunii prin absorbtie a S.C. ACVARIM S.A. Ramnicu Valcea de catre S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei << PLAN URBANISTIC ZONAL "Amplasare Sediu Parchet de pe langa Tribunalul Valcea, Subzona 6B – Zona Centrala a Municipiului Ramnicu Valcea, Strada G-ral Praporgescu, Judetul Valcea" si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM >> Descarcare
17 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "PLAN URBANISTIC ZONAL "Introducere teren in intravilan si construire ansamblu rezidential Drumul Garii – Paraul Sarat, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea" si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare cladiri existente Centrul de Ingrijire si Asistenta Lungesti", judetul Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajare spatii existente spalatorie si utilitati Centrul de Ingrijire si Asistenta Lungesti", judetul Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Programului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.577/1997, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.1256/2005 si Hotararea Guvernului nr.279/2007, in judetul Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea propunerilor de incadrare in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate in judetul Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, in vederea declararii utilitatii publice a lucrarii de interes local "Reabilitare partiala sistem de alimentare cu apa oras Horezu, judetul Valcea" Descarcare
23 Nota privind solutionarea cererii formulate de Institutia Prefectului - Judetul Valcea, in vederea revocarii Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.90 din 29.06.2007, privind solicitarea de trecere a terenului aferent sediului Consiliului Judetean Valcea din domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetului Valcea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
24 Raport privind accesul la informatii de interes public si modul de solutionare a petitiilor in perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2007 Descarcare
25 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al II-lea 2007 Descarcare
26 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte