30-05-2003

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea in perioada 19 martie 2003 – 30 mai 2003. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de dezvoltare economico-sociala a judetului Valcea pe anul 2003. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2003. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea anexelor 1, b1 si b2 la Hotararile Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2003 si nr.11 din 19 martie 2003 de modificare a repartiz`rii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind majorarea cu suma de 1.098.000 mii lei a cotei din impozitul pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului si repartizarea acesteia pe unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2003. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.127 din 12 decembrie 2002, de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Consiliului Judetean Valcea pre anul 2002. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului taxelor locale si al tarifelor ce se vor aplica cu data de 1 ianuarie 2004. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea functiilor publice, organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean de Consultanta Agricola Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea art.6 din Regulamentul de organizare si functionare al Regia Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind reorganizarea Centrului Judetean Salvamont Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean pe anul 2003, aprobat prin Hotararea nr.5 din 29 ianuarie 2003 a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea art.1 si art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.49 din 17 aprilie 2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Valcea. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu 36 consilii locale din judet in vederea realizarii unor proiecte cu finantare externa pentru elaborarea planurilor urbanistice generale preliminare si a regulamentelor locale de urbanism in format digital GIS, cu aplicatie dinamica de vizualizare, analiza, scenarizare si tiparire. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu 10 consilii locale pentru pregatirea si promovarea de proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de servicii de gospodarie comunala in judetul Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al judetului Valcea si din administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea. Descarcare
21 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte