29-06-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 mai 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene si a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, pe anul 2007 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.78 din 31 mai 2007 referitoare la aprobarea contributiei Consiliului Judetean Valcea la Fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (Fondul IID Descarcare
6 Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a terenului aferent sediului Consiliului Judetean Valcea, din domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului -Judetul Valcea in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea, a unui spatiu avand destinatia de cabinet medical situat la mezaninul Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea si aprobarea vanzarii acestuia, prin licitatie publica organizata in conditiile legii Descarcare
8 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic General al comunei Olanu, judetul Valcea si Regulament local de urbanism" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic General al comunei Maciuca, judetul Valcea si Regulament local de urbanism" Descarcare
10 Proiect de hotarare privind avizarea procedurii de externalizare a serviciilor de spalatorie din Spitalul Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu consiliile locale ale oraselor Calimanesti si Horezu, Consiliul Local al comunei Voineasa in vederea infiintarii Centrului Judetean de Informare Turistica Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la apa potabila livrata de S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu consiliile locale ale comunelor Bunesti, Perisani, Pietrari, Roesti, Vladesti si Pausesti in vederea participarii cu capital social la S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local „Prelungirea Bulevardului Tineretului spre sud cu Bulevardul Dem Radulescu, de la intersectia cu strada Lucian Blaga pana la intersectia cu strada Ostroveni”, municipiul Ramnicu Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu consiliile locale ale municipiului Dragasani si comunelor Caineni, Milcoiu si Slatioara in vederea realizarii in comun a lucrarilor de reparatii la constructiile monumente semnal de intrare in judetul Valcea, precum si montarea unor panouri de informare turistica Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Administrativ al Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea Descarcare
18 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte