27-04-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 12 aprilie 2017 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul I 2017 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Raport privind gestionarea patrimoniului Judetului Valcea, pe anul 2016 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbesti Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale PRELCET S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2017 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei/contributiei judetului Valcea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea" si la Fondul pentru Dezvoltare Regionala, administrat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia si a cotizatiei la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, pentru anul 2017 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, in Judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiectul de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Bujoreni-Ramnicu Valcea-S.C. Desleeclama Solutions S.R.L. Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, in anul 2017 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Judetului Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei “Contractului Imprumut de Folosinta”, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Sindicatul Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a judetului Valcea pentru spatiul situat in imobilul "Centrul Militar Judetean", care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "SANSA PENTRU O NOUA VIATA" promovat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „ Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat incheiata de Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea cu ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI - Centrul local Mircea cel Batran Ramnicu Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 66 din 12.04.2017 Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 67 din 12.04.2017 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 68 din 12.04.2017 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii, prin Act aditional, a duratei "Protocolului de colaborare pentru realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si de comunicatii, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale Descarcare
23 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului domnului Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului „Anton Pann” Ramnicu Valcea Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Memorialului Nicolae Balcescu Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului domnului Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judetean „Aurel Sacerdoteanu” Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
28 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului doamnei Doina Ganescu, managerul Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
29  Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2016 a managementului domnului Sabin Lungoci, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
30 Proiect de hotarare privind desemnarea managerului interimar al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
31 Proiect de hotarare privind numirea doamnei Bica Ionela in functia publica de conducere de Director executiv la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
32 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
33 Diverse  

Arhiva sedinte