29-03-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 februarie 2019. Descarcare
2  Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3  Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2018. Descarcare
4  Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, in mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019. Descarcare
5  Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022. Descarcare
6  Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
7  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, pe anul 2019. Descarcare
8  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. CETPREST S.R.L Berbesti. Descarcare
9  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. PRELCET S.A. Ramnicu Valcea. Descarcare
10  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2019. Descarcare
11  Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei "Protocolului de colaborare pentru realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conduca la asigurarea de servicii de tehnologia informatiei si de comunicatii, incheiat intre Consiliul Judetean Valcea si Serviciul de Telecomunicatii Speciale", prin Act aditional. Descarcare
12  Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea. Descarcare
13  Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – constructie apartinand domeniului privat al judetului Valcea, situat in comuna Alunu, judetul Valcea, catre proprietarul terenului pe care acesta este amplasat. Descarcare
14  Proiect de hotarare privind darea in administrarea Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Valcea, a unui spatiu. Descarcare
15  Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun si darea acestuia in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
16  Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Memorial „Nicolae Balcescu”. Descarcare
17  Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea. Descarcare
18  Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului doamnei DOINA GANESCU, managerul SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII RAMNICU VALCEA. Descarcare
19  Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2018 a managementului domnului REMUS GRIGORESCU, managerul BIBLIOTECII JUDETENE „ANTIM IVIREANUL” VALCEA. Descarcare
20  Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului domnului CLAUDIU AUREL TULUGEA, managerul MUZEULUI JUDETEAN “AURELIAN SACERDOTEANU” VALCEA. Descarcare
21  Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2018 a managementului domnului DUMITRU ANTONIE CHELCEA, managerul MUZEULUI MEMORIAL “NICOLAE BALCESCU” . Descarcare
22  Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2018 a managementului domnului ALIN CONSTANTIN PAVELESCU, managerul CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA. Descarcare
23  Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
24  Proiect de hotarare privind constatarea incadrarii in functia contractuala de conducere vacanta de Director al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea, pe perioada nedeterminata, prin numirea domnului Dumitrica Bogdan, prin concurs. Descarcare
25  Proiect de hotarare privind constatarea incadrarii in functia contractuala de conducere vacanta de Sef Serviciu al Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii, pe perioada nedeterminata, prin numirea domnului Dimoiu Constantin, prin concurs. Descarcare
26  Proiect de hotarare privind solutionarea plangerii prealabile formulata de numitul Gheorghe Nicolae. Descarcare
27  Proiect de hotarare privind desemnarea managerului interimar al TEATRULUI “ANTON PANN” RAMNICU VALCEA, pana la data incheierii contractului de management cu castigatorul concursului de proiecte de management. Descarcare
28  Proiect de hotarare pentru aprobarea infiintarii Echipei Intersectoriale Locale Valcea pentru prevenirea si combaterea oricaror forme de violenta asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare in scopuri economice ori sexuale, trafic etc) si violenta in familie. Descarcare
29  Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte