18-02-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2020. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana în prezent. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, în trimestrul IV 2019. Descarcare
4 Raport privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, în anul 2019. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 decembrie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de învatamant special din Judetul Valcea, pentru anul scolar 2020-2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiectul de hotarare privind darea în administrarea Centrului Militar Judetean Valcea, respectiv Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”General Magheru” Valcea a unor bunuri mobile ce apartin domeniului privat al Judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii liniilor de garda ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea cu o linie de garda pentru UPU SMURD.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(1), lit. c) din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea programelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ-teritoriale din judet, în mod justificat, nu le pot finanta din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral de la buget si a numarului de personal si fondul aferent salariilor de baza din aparatul de specialitate si din institutiile si serviciile publice finantate din bugetul local, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; aprobarea Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020; aprobarea repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 – 2023; aprobarea Bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023; rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea si al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, sa desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, în cadrul procedurii insolventei si sa semneze contractul de mandat al acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
20 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte