22-12-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2004. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.2125/2004, si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.148 din 16.12.2003, referitoare la repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei, pe anul 2004. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Muzeului Judetean Valcea, pe anul 2004 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 25.03.2004, referitoare la repartizarea sumelor prevazute pentru anul 2004, in vederea realizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism in sistem infirmational geografic (GIS). Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate pentru anul 2005 judetului Valcea, prin Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 136.500.000 mii lei, din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, pe anul 2005 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind rectificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a Programului obiectivelor de investitii – drumuri judetene finantate din bugetul propriu al judetului, ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2004 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.68 din 28 mai 2004 pentru aprobarea nivelului taxelor locale si al tarifelor ce se vor aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2005, cu taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de mutiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, practicata de Biblioteca Judeteana “Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea bunurilor care apartin domeniului public sau privat al judetului Descarcare
12 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea, la cerere, a unor extrase sau copii de pe actele din arhiva Consiliului Judetean Valcea, exclusiv adeverintele privind vechimea in munca Descarcare
13 Proiect de hotarare privind acordarea indemnizatiilor de periculozitate membrilor celor doua formatii Salvamont ale Serviciului Public Judetean Salvamont Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.30 din 3 septembrie 2004 privind aprobarea organigramei, listei functiilor publice si statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Judetean Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind acordul de trecere, fara plata, a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al judetului Valcea si in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Administratia Nationala Apele Romane – Directia Apelor Olt, in vederea realizarii lucrarilor de cadastru de specialitate, in format digital, pentru Bazinul Hidrografic Olt Descarcare
20 Proiect de hotarare privind concesionarea spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale situate in Policlinica cu Plata Valcea si Policlinica Stomatologica Valcea Descarcare
21 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte