28-12-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 noiembrie 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 8 decembrie 2017 Descarcare
3 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 decembrie 2017 Descarcare
4 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 decembrie 2017 Descarcare
5 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Rãdulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
6 Plan strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2018 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda exprimata in natura, pentru anul 2018 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judetean Valcea, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.219/03.10.2017, privind aprobarea proiectului ”Consolidarea si reabilitarea energetica a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca” si a cheltuielilor legate de implementarea acestuia Descarcare
12 Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a retelelor termice primare de alimentare cu energie termica aflate in proprietatea publica a judetului Valcea, in scopul implementarii proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II” Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea aplicatiei de finantare si a documentelor suport pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – Etapa II” Descarcare
14 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea acestora in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in domeniul public al judetului Valcea, date in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de conducere de Director executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, doamnei Diaconu Jana Descarcare
17 Proiect de hotarare privind delegarea atributiilor corespunzatoare functiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, doamnei Udubasa Daniela Stefania Descarcare
18 Diverse  

Arhiva sedinte