08-02-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Proiect de hotarare privind aprobarea: - Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a numarului de personal al aparatului de specialitate si al institutiilor si serviciilor publice de interes judetean, pe anul 2011; - Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2011; - Bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, pe anul 2011; - Bugetelor institutiilor publice sanitare de interes judetean, pe anul 2011; - Veniturilor si cheltuielilor eviedntiate in afara bugetului local, pe anul 2011; - Bugetului creditelor interne, pe anul 2011; - Bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2011; - Repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2011. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 14.119 mii lei, din taxa pe valoarea adaugata destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2011. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.160 din 30.11.2009 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.158 din 30.11.2009 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitare si modernizare DJ 648 Ionesti - Olanu - limita judetului Olt km. 0+000-8+900 si constructie doua poduri din beton armat" si a cheltuielilor legate de implementarea si sustenabilitatea acestuia Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.127 din 30.11.2010 referitoare la aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 648 Ionesti - Olanu - limita judetului Olt km. 0+000-8+900 si constructie doua poduri din beton armat" Descarcare

Arhiva sedinte